Information til skolegårde

På denne side finder du al information om, hvad det kræver at være skolegård for en elev på den Regenerative Jordbrugsskole.

Hvad vil det sige at være skolegård?

Den Regenerative Jordbrugsskole giver jordbrugere i foreningen Regenerativt Jordbrug mulighed for at bidrage til uddannelsen af en ny generation af jordbrugere. Skolen tilbyder et alternativ til de gårde, som ikke har ressourcer til at tilbyde en almindelig elevløn, men som stadig har et ønske om at investere i deres elev og fremtidens jordbrugere. Som skolegård spiller du således en vigtig rolle i at uddanne fremtidens regenerative jordbrugere.

Krav til skolegården

  • Regenerativ dyrkning: På Jordbrugsskolen underviser vi eleverne i de regenerative principper og dyrkningsmetoder. Det forventes, at eleven kan indgå i en produktion med fokus på at opbygge en sund, levende og robust jord. Der er ikke specifikke krav til metoder eller certificeringer på skolegårdene, og det er i sidste ende elevens valg og ansvar at finde en gård, der arbejder med de regenerative metoder, for at få så meget ud af forløbet og undervisningen som muligt.
  • Fuldtidspraktik: Det forventes, at eleven indgår i en produktion på fuldtid. Jordbruget skal således være stort nok til at eleven har nok at lave gennem sæsonen.
  • Elevens undervisningsforløb: Eleven skal kunne deltage i de syv ugeseminarer og to sommercruises med gårdbesøg i løbet af sæsonen. Du finder årshjul med datoer for grundforløbet 2024 her.
  • Videndeling: I løbet af grundforløbet får eleverne en række hjemmeopgaver, der går ud på at analysere den produktion, de er en del af. Det forventes derfor, at man som skolegård gerne vil dele ud af sine erfaringer med opstart, produktionsplaner, økonomi og afsætning m.m.
  • Socialt engagement: Praktikværten på skolegården er ansvarlig for elevens trivsel under praktikforløbet. Det forventes, at eleven løbende deltager i statusmøder/-samtaler om sit arbejde. Frekvensen for disse aftales ved praktikkens begyndelse. Ved uoverensstemmelser eller konflikt mellem skolegård og elev, kan der tages kontakt til Jordbrugsskolens kontaktpersoner Sarah og Sandra, hvis der ønskes hjælp med at takle situationen.

Sådan finder eleverne dig

På vores liste over skolegårde fremgår alle de gårde, som har vist interesse i at være skolegård. Man fremgår blot med gårdens navn og link til en hjemmeside, facebook eller instagram-profil. Eleverne kan selv se mere om gårdenes produktioner og finde kontaktoplysninger derigennem. Hvis du som skolegård hverken har hjemmeside eller profiler på sociale medier, kan vi angive telefonnummer eller emailadresse, som de kan kontakte.

Eleverne på Den Regenerative Jordbrugsskole vælger selv deres praktiksted, og vi kan derfor ikke garantere at alle som står på listen får en elev.

Kontakt os på jordbrugsskolen@gmail.com hvis du vil vide mere eller tilføjes til listen over skolegårde.

Når du har fundet en elev

Vi forventer at praktikværten på Skolegården og eleven selv indgår en skriftlig samarbejdsaftale forud for starten på grundforløbet. Vi hjælper gerne med sparring til rammerne for elevaftalen, men i sidste ende er det op til dig som skolegård og din kommende elev at finde den model, der passer jeres ønsker, elevens livssituation og skolegårdens ressourcer.

Fire eksempler på elevaftaler

  • Kost + logi
  • Kost + logi + lommepenge
  • Kost + logi + elevbidraget til skolen
  • Elevløn

Vi har udarbejdet en skabelon for samarbejdsaftalen mellem elev og skolegård, som I kan tage udgangspunkt i. Samarbejdsaftalen sendes til os før eleven påbegynder grundforløbet.

Vil du høre mere om mulighederne for at blive skolegård på den Regenerative Jordbrugsskole, er du velkommen til at ringe til Sandra Villumsen (tlf.: 22 88 55 51) eller Sarah Hellebek (tlf.: 23 30 60 48)

Den Regenerative Jordbrugsskole
Farendløsevej 103
4100 Ringsted

Sandra Villumsen, mandage ml 15-18, tlf.: 22 88 55 51
Sarah Hellebek, onsdage ml 15-18, tlf.: 23 30 60 48

Den Regenerative Jordbrugsskole tilrettelægges af:

Sandra Villumsen, kandidat i bæredygtighedsvidenskab og regenerativ jordbruger på Farendløse Mosteri og

Sarah Hellebek, bachelor i jordbrugsøkonomi.

Menu
Tilmeld dig
Om jordbrugsskolen
Undervisning og pris
Find en skolegård

Er du interesseret i at være skolegård for en jordbrugselev? Så læs mere her

Information til skolegårde