Hvad lærer du og hvad koster det?

Her kan du blive klogere på grundforløbet og overbygningen i iværksætteri. Du finder information om undervisningsmoduler, årshjul og pris mv.

Den Regenerative Jordbrugsskole består af to forløb

Den Regenerative Jordbrugsskoles grundforløb

Grundforløbet på Den Regenerative Jordbrugsskole varer fra februar til oktober og kombinerer teoretiske ugeseminarer med fuldtidspraktik på et jordbrug, hvor du får praktisk erfaring med regenerative dyrkningsmetoder. Det kræver ingen forudgående jordbrugserfaring at ansøge om plads på grundforløbet.

Du kan læse mere om grundforløbet længere nede på denne side.

Den Regenerative Jordbrugsskoles iværksætteriforløb

Efter det første års grundforløb kan du fortsætte på iværksætteriforløbet, hvor du får redskaber til at tage større ansvar i jordbrugsproduktionen eller starte din egen virksomhed. Du får sparring til produktionsplanlægning, afsætning, kommunikation, økonomistyring og mental sundhed.

Iværksætteriforløbet består af tre ugeseminarer forud for sæsonens begyndelse samt fire træf for iværksætterholdet gennem sæsonen.

Du kan først søge om optagelse på iværksætteriforløbet, når du har gennemført grundforløbet på den Regenerative Jordbrugsskole.

Om grundforløbet

Find din skolegård

Du skal selv finde og lave en aftale med den skolegård, du vil i praktik på. Det er et krav, at du er i fuldtidspraktik på en skolegård for at blive optaget på Jordbrugsskolens grundforløb.

Hvordan finder jeg en skolegård? Læs mere her

Ugeseminarer på Farendløse Mosteri

De syv ugeseminarer er fordelt over hele sæsonen og afholdes på Farendløse Mosteri nær Ringsted. På ugeseminarerne kommer førende praktikere og deler ud af deres viden om jordbiologi, produktionsformer, virksomhedsorganisering m.m..

Eleverne overnatter på mindre sovesale (2-4 pers.). Vi hjælpes ad med at tilberede måltiderne i madhold og skaber i fællesskab rammerne for en hyggelig uge med forskellige aftenaktiviteter.

Hvad lærer jeg på ugeseminarerne?

På seminarerne har vi fokus på jordens sundhed og økosystemer, når vi dykker ned i jord og mikroliv, grøntsager, frugt og bær og dyrehold. Underviserne er praktikere og folk med en stor faglighed. Derudover lærer du, hvordan man driver en sund jordbrugsvirksomhed. Derfor handler undervisningen også om produktions- og forretningsplaner, ejerformer i landbruget, økonomistyring og markedsføring. Du bliver også introduceret til forskellige produktioner og virksomhedsmodeller gennem gårdbesøg i forbindelse med seminarerne.

Sommercruises

I juni og juli tager vi på sommercruises og besøger forskellige gårde på tværs af Danmark. Her får du mulighed for at se mange forskellige produktioner og lære af praktikerne på deres egen gård.

Eksempel på skema for et ugeseminar

På den Regenerative Jordbrugsskole bliver du en del af et fællesskab på din årgang og en del af den bredere regenerative bevægelse. Vi arbejder aktivt på at skabe et levende netværk blandt regenerative jordbrugere, så vi som producenter kan hjælpe hinanden, dele erfaringer og udvikle ny viden og teknologi til jordbruget.

Værd at vide om grundforløbet 2024

Hvad koster det at gå på grundforløbet?

Tilmelding til grundforløbet på den Regenerative Jordbrugsskole kræver en egenbetaling på 25.000 kr., som dækker omkostningerne for de syv seminarer dvs. inkl undervisningshonorarer, overnatning, bespisning, gårdbesøg m.m. Du betaler selv transport til/fra seminarerne.

Årshjul for grundforløbet 2024

Her kan du se datoerne for ugeseminarerne på Farendløse Mosteri i 2024. Vi forventer, at du deltager i alle ugeseminarer og de to sommercruises med gårdbesøg i hele Danmark.

  • Ugeseminar 1: Søndag den 18. februar kl. 14.00 – fredag den 23. februar kl. 16.00
  • Ugeseminar 2: Mandag den 11. marts kl. 13.30 – fredag den 15. marts kl. 15.00
  • Ugeseminar 3: Mandag den 1. april kl. 13.30 – fredag den 5. april kl. 15.00
  • Ugeseminar 4: Mandag den 22. april kl. 13.30 – fredag den 26. april kl. 15.00
  • Sommercruise #1: Torsdag den 6. juni kl. 10.00 – søndag den 9. juni kl. 14.00
  • Sommercruise #2: Torsdag den 25. juli kl. 10.00 – søndag en 28. juli kl. 14.00
  • Ugeseminar 5: Mandag den 19. august kl. 13.30 – fredag den 23. august kl. 15.00
  • Ugeseminar 6: Mandag den 23. september kl. 13.30 – fredag den 27. september kl. 15.00
  • Ugeseminar 7: Mandag den 21. oktober kl. 13.30 – søndag den 27. oktober kl. 12.00

Tilmelding til grundforløbet 2024

Før 1. december 2023

Find en gård som du vil lave en skole-aftale med. Læs mere om hvordan du finder en skolegård her.

Hvis gården har plads til dig som elev, laver I en forhåndsaftale, som du skal bruge til din ansøgning til den Regenerative Jordbrugsskole.

D. 1. december 2023

Senest d. 1. december 2023 sender du din motiverede ansøgning og bevis på din forhåndsaftale med skolegården til jordbrugsskolen@gmail.com.
I den motiverede ansøgning skal du beskrive hvorfor du gerne vil gå på den Regenerative Jordbrugsskole, og hvad du håber at få ud af grundforløbet. Det er ikke afgørende hvor meget erfaring du har med jordbrug, vi vil bare gerne lære dig at kende.

Alle ansøgere får svar i løbet af december.

Inden 1. februar 2024

Elever optaget på grundforløbet 2024 vil modtage et velkomstbrev i januar med undervisningsmateriale, praktiske informationer om første ugeseminar og betalingsoplysninger.

Senest d. 1. februar underskriver du som elev den endelige samarbejdsaftale med din skolegård. En kopi sendes til jordbrugsskolen@gmail.com.

Vi har lavet en skabelon for samarbejdsaftalen mellem elev og skolegård som du finder her.

Den Regenerative Jordbrugsskole
Farendløsevej 103
4100 Ringsted

Sandra Villumsen, mandage ml 15-18, tlf.: 22 88 55 51
Sarah Hellebek, onsdage ml 15-18, tlf.: 23 30 60 48

Den Regenerative Jordbrugsskole tilrettelægges af:

Sandra Villumsen, kandidat i bæredygtighedsvidenskab og regenerativ jordbruger på Farendløse Mosteri

Sarah Hellebek, bachelor i jordbrugsøkonomi.

Menu
Tilmeld dig
Om jordbrugsskolen
Undervisning og pris
Find en skolegård

Er du interesseret i at være skolegård for en jordbrugselev? Så læs mere her

Information til skolegårde