Om foreningen

Foreningen Regenerativt Jordbrug er drevet af unge jordbrugspraktikere, der arbejder med alsidige produktioner med regenerativt fokus blandt andet market gardening, holistisk afgræsning, skovlandbrug mm.

Regenerativt Jordbrugs formål er at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs – regenerativt jordbrug.

I Foreningen Regenerativt Jordbrug vil vi:


Vores historie

Foreningens første frø blev sået en septemberdag på Farendløse Mosteri i 2019. Omkring 30 unge mødtes, hvor fællesnævneren var arbejdet og drømmene udsprang fra jorden. Nogle havde egen jordbrugspraksis, andre havde drømmene om selvsamme.

Udgangspunktet for arbejdet med jorden er jordens frugtbarhed. Alle unge havde en ydmyg, men vigtig ambition om at arbejde med jorden regenerativt. Regenerativt vil sige at jordens frugtbarhed enten vedligeholdes eller forbedres, men aldrig forringes.

“Hvordan kan Danmark blive selvforsynende?”, var et af dagens sidste spørgsmål, som godt indrammer netværkets ambitioner og omtanke for fremtiden.

Næste gang vi mødtes var til et seminar i november 2019. Her deltog 70 jordbrugere og jordbrugsinteresserede, fortrinsvist unge. I februar 2020 stiftede vi vores forening på Makværket i Knabstrup på Midtsjælland.


Foreningens Arbejdsgrupper

Vil du gerne være med i maskinrummet, så finder du kontaktinformation på vores arbejdsgrupper her.

Bliv inspireret.

Udvid dit netværk.

Støt vores arbejde.

Meld dig ind i Regenerativt Jordbrug i dag

Foreningen Regenerativt Jordbrug
regenerativ@regenerativ.dk
CVR: 41 25 04 96
Økonomi og administration: sekretariat@regenerativ.dk
tlf. 81 116 107

Refusion

Har du haft udlæg eller skal du have kørselsgodtgørelse, så download skemaerne nedenfor, udfyld og send til faktura@regenerativ.dk