Foreningens Organisering

Foreningen Regenerativt Jordbrug drives af en række frivillige arbejdsgrupper med undergrupper, som internt koordineres i et koordineringsudvalg.


Økonomigruppen

Ansvar for stormøde, økonomi, projektmidler og medlemmer. Gruppen er valgt på stormødet, og består af Malik, Maria, Linne, Simon & Anne.

sekretariat@regenerativ.dk, tlf. 81 116 107


Organisering


Vidensgruppe


Jordbrugsskole


Seminargruppe

Seminargruppen arrangerer det årlige regenerative seminar. I 2022 var gruppen Sandra, Marie og Anne.  Nye er velkomne. Gruppen kan kontaktes på anne.re@gmail.com. Læs mere om seminarerne


Kommunikation

Politik-gruppen

Er arbejdsgrupperne noget for mig?

Regenerativt Jordbrug
CVR: 41 25 04 96
Mail: sekretariat@regenerativ.dk