Foreningens Organisering

Foreningen Regenerativt Jordbrug drives af en række frivillige arbejdsgrupper med undergrupper, som internt koordineres i et koordineringsudvalg.

Økonomi-gruppen

 

Organiserings-gruppen

 

Videns-gruppen

 

Jordbrugsskole-gruppen

 

Seminar-gruppen

 

Kommunikations-gruppen

 

Politik-gruppen

 

Er arbejdsgrupperne noget for mig?

 

Regenerativt Jordbrug
CVR: 41 25 04 96
Mail: regenerativ.oekonomi@gmail.com