Foreningens Organisering

Foreningen Regenerativt Jordbrug drives af en række frivillige arbejdsgrupper med undergrupper, som internt koordineres i et koordineringsudvalg.


Økonomigruppen

Ansvar for stormøde, økonomi, projektmidler og medlemmer. Gruppen er valgt på stormødet, og består af Malik Riishøj, Maria Thornval, Linne Windfeldt Rasmussen, Simon Siebenthal & Anne Rehder.

Kontakt Malik på sekretariat[a]regenerativ.dk, tlf. 81 116 107


Seminargruppe

Seminargruppen arrangerer det årlige regenerative seminar.

I 2023 består gruppen af Sandra, Marie og Anne.  Nye er velkomne. Gruppen kan kontaktes på anne.re[a]gmail.com.

Læs mere om seminarerne


Vidensgruppe

Kontakt Lærke Daverkosen, ldaverkosen[a]gmail.com


Jordbrugsskole

Foreningen tilbyder en grundlæggende indførsel i det regenerative jordbrug gennem et kombineret praksis- og teoriforløb.

Kontakt: jordbrugsskolen[a]gmail.com. Sandra Villumsen, mandage 15-18, tlf. 22 88 55 51. Sarah Hellebek onsdage 15-18, tlf. 23 30 60 48

Læs mere om skolen her


CSA-gruppen

CSA-gruppen er en erfa-gruppe for praktikere som enten allerede har en CSA eller ønsker at starte en op. Formålet er at dele erfaring og viden og at skabe synlighed omkring CSA-modellen og understøtte dens udbredelse.

Kontakt Tannie Nyboe fra Mosegården Jordbrug på tannienyboe[a]gmail.com


Kommunikation

Kommunikationsgruppen administrerer foreningens sociale medier og nyhedsbrev. Vi har altid plads til en mere og tager også gerne imod artikler, begivenheder og andet, som du ønsker at dele med foreningens medlemmer.

I 2023 består gruppen af Tobias, Kristine og Maria.

Du kan kontakte os via maria[a]regenerativ.dk

Foreningen Regenerativt Jordbrug
regenerativ@regenerativ.dk
CVR: 41 25 04 96
Økonomi og administration: sekretariat@regenerativ.dk
tlf. 81 116 107

Refusion

Har du haft udlæg eller skal du have kørselsgodtgørelse, så download skemaerne nedenfor, udfyld og send til faktura@regenerativ.dk