Drømmer du om at dyrke jorden?

Foreningen Regenerativt Jordbrug tilbyder en grundlæggende indførsel i det regenerative jordbrug gennem et kombineret praksis- og teoriforløb. Den Regenerative Jordbrugsskole er for dig, som drømmer om at dyrke mad til mange mennesker.

Jordens sundhed

Lær om jordforbedring og mikroliv, holistisk afgræsning og planteavl. Du får praktisk erfaring med at dyrke grøntsager, bær og frugt, markafgrøder og hvordan man har dyrehold i et regenerativt system.

Jordbrugs-virksomhed

Lær hvordan du lægger produktionsplaner og optimerer arbejdsgange, og få konkret viden om forretningsplan, økonomistyring og hvordan du planlægger dit salgs- og markedsføringsarbejde.

Fagligt netværk

Gennem foreningen Regenerativt Jordbrug og gårdbesøg på grundforløbet får du et netværk af praktikere og jordbrugere som kan inspirere, udfordre og hjælpe dig i dit arbejde som praktiker efter endt forløb.

Er den Regenerative Jordbrugsskole noget for mig?

Den Regenerative Jordbrugsskole forener drømmen om et (arbejds)liv, der bidrager til løsningen på klima- og biodiversitetskrisen, med praktisk erfaring med jordbrug og viden om iværksætteri forankret i et lokalsamfund.

År 1 er et grundforløb i regenerativt jordbrug. Her kombinerer vi teoretiske ugeseminarer med mesterlære på en skolegård. På ugeseminarerne bliver du introduceret til dyrkningsmetoder og virksomhedsdrift. På skolegården får du konkret erfaring med regenerative dyrkningsmetoder.

År 2 er et iværksætteriforløb. Her klæder vi dig på til at tage selvstændigt produktionsansvar. Enten i et etableret jordbrug eller i opstart af din egen virksomhed. Du får undervisning og sparring i hvordan du navigerer inden for de regenerative dyrkningsmetoder. Du lærer om produktionsplanlægning, økonomistyring, organisering af arbejdsfællesskaber, mental sundhed, kommunikation, markedsføring og salg m.m.. Det er en forudsætning at du har gået på første år af den Regenerative Jordbrugsskole for at deltage i iværksætteriforløbet.

Den Regenerative Jordbrugsskole er tæt knyttet til praktikere i foreningen Regenerativt Jordbrug.

Tilmelding – grundforløb 2024

Før 1. december 2023

Find en gård som du vil lave en skole-aftale med. Læs mere om at finde den rette skolegård her.

Hvis gården har plads til dig som elev, laver I en forhåndsaftale, som du skal bruge til din ansøgning til den Regenerative Jordbrugsskole.

D. 1. december 2023

Senest d. 1. december 2023 sender du din motiverede ansøgning og bevis på din forhåndsaftale med skolegården til jordbrugsskolen@gmail.com.
I den motiverede ansøgning skal du beskrive hvorfor du gerne vil gå på den Regenerative Jordbrugsskole, og hvad du håber at få ud af grundforløbet. Det er ikke afgørende hvor meget erfaring du har med jordbrug, vi vil bare gerne lære dig at kende.

Alle ansøgere får svar i løbet af december.

Inden 1. februar 2024

Elever optaget på grundforløbet 2024 vil modtage et velkomstbrev i januar med undervisningsmateriale, praktiske informationer om første ugeseminar og betalingsoplysninger.

Senest d. 1. februar underskriver du som elev den endelige samarbejdsaftale med din skolegård. En kopi sendes til jordbrugsskolen@gmail.com.

Vi har lavet en skabelon for samarbejdsaftalen mellem elev og skolegård som du finder her.

Den Regenerative Jordbrugsskole
Farendløsevej 103
4100 Ringsted

Sandra Villumsen, mandage ml 15-18, tlf.: 22 88 55 51
Sarah Hellebek, onsdage ml 15-18, tlf.: 23 30 60 48

Den Regenerative Jordbrugsskole tilrettelægges af:

Sandra Villumsen, kandidat i bæredygtighedsvidenskab og regenerativ jordbruger på Farendløse Mosteri

Sarah Hellebek, bachelor i jordbrugsøkonomi.

Menu
Om jordbrugsskolen
Undervisning og pris
Find en skolegård

Er du interesseret i at være skolegård for en jordbrugselev? Så læs mere her

Information til skolegårde