Elevplads med fokus på holistisk dyrehold

Elevplads med fokus på holistisk dyrehold 960 1280 Regenerativt Jordbrug

Elevplads med fokus på holistisk dyrehold

Er du interesseret i at lære mere om regenerativt dyrehold og holistisk afgræsning, så er dette måske elevpladsen til dig.

Den Regenerative Jordbrugsskole har i 2022 fået Klintholm Gods som skolegård. På godsets arealer på Møn arbejdes der med holistisk afgræsning med køer på naturarealer på Møns klint.

Kunne du tænke dig at være elev på den Regenerative Jordbrugsskole, men mangler du en mesterlæreplads, så kontakt Lasse fra Klintholm Gods. Der er ansøgningsfrist for første grundforløb d. 1. februar 2022.

Sådan gør du

Find en gård som du vil lave en mesterlære-aftale med og tag kontakt til dem. Hvis Skolegården har plads til dig i mesterlære, laver I en forhåndsaftale, som du skal bruge til din ansøgning til Den Regenerative Jordbrugsskole. Har du selv en gård kan du også sagtens søge, så angiver du bare dette i din ansøgning. Senest d. 1. februar sender du din motiverede ansøgning inklusiv din forhåndsgodkendelse fra din praktikplads, eller beskrivelse af din egen gård, til jordbrugsskolen@gmail.com

Den Regenerative Jordbrugsskole har tre vigtige grundprincipper:
  • Det er jordbrugspraktikere der underviser
  • Valget af praktikplads skal passe til den enkelte elevs læringsønsker
  • Elever og undervisere er sammen om at udvikle Jordbrugsskolen