Seminar 1 – 2019

Seminar 1 – 2019 2560 1707 Regenerativt Jordbrug

Seminar 1 – efteråret 2019

Første seminar i netværket løb af stablen d. 16-17. november på Makværket i Regstrup. Seminaret samlede 70 fortrinsvist unge jordbrugere og jordbrugsinteresserede til faglige samtaler, deltagerdrevne workshops og en fælles dialog om netværkets fremtid.
Deltagerdrevne workshops
  • Kompost og såjord v. Sune Rostgaard Christensen
  • Frø: Hvordan kan vi i fællesskab dyrke frø til vores marker og drivhuse? v. Simon von Siebenthal, Farendløse Mosteri og Frøsamlerne
  • Grøntsagsdyrkning i en market garden, Anders Højlund Andersen, Øhave
  • Andelslandbrug og fællesskabsbaseret jordbrug (CSA) v. Tannie, Mosegården Jordbrug
  • Grøntsagsdyrkning – Redskaber og maskiner v. Nikolaj Thomsen, Brinkholm
  • Holistisk afgræsning management v. Rasmus Kjærulf og Else Jacobsen
  • Integreret Skovlandbrug v. Tycho Holcomb, Permakulturhaven Myrrhis
  • Show me the money: En transparent snak om tal og budgetter, Fredrik Sahlin, Godis Grønt
Fælles workshop

Netværkets fremtid: Hvem er vi, hvad vil vi, hvilke kræfter har vi at smide ind i arbejdet, og hvordan vil vi gerne organiserer os?

Et stort tak for den økonomiske støtte til seminaret skal lyde til NOAH, Græsrodsfonden og Frie Bønder – Levende Land.