Vi starter en erfagruppe om CSA-modeller i Danmark

Vi starter en erfagruppe om CSA-modeller i Danmark 2560 1920 Regenerativt Jordbrug

Vi starter en erfagruppe om CSA-modeller i Danmark

Kunde-bonde-ordninger og fællesskabsbaseret landbrug vinder frem blandt regenerative jordbrugere, men vi har behov for at styrke modellerne og videndele. Du kan nu blive en del af en erfagruppe om CSA-modeller i Danmark gennem Foreningen Regenerativt Jordbrug. Arbejdsgruppen er for regenerative jordbrugspraktikere, både i og uden for foreningen.

Flere og flere jordbrugere i Danmark driver efterhånden en eller anden form for CSA-ordning (Community Supported Agriculture, på dansk KundeBonde, Fællesskabsstøttet Landbrug eller Fællesskabsbaseret Jordbrug), men i praksis er vores viden om hinandens CSA-modeller, udfordringer og løsninger meget begrænset og baseret på personlige relationer.

Det vil en nystartet erfagruppe under foreningen lave om på, så vi bliver bedre til at lære af og med hinanden, og så vores viden forhåbentlig kan sættes i spil hos andre der gerne vil kaste sig over CSA-modellen. Derfor inviterer arbejdsgruppen nu alle jordbrugspraktikere, der enten driver en CSA, arbejder med en CSA eller som er i gang med at starte en CSA, til en fælles arbejdsgruppe under foreningen Regenerativt Jordbrug.

Formålet med arbejdsgruppen er at dele erfaring og viden og at skabe synlighed omkring CSA-modellen og understøtte dens udbredelse.

Formatet og ambitionsniveauet for arbejdsgruppen besluttes i fællesskab, og det vil være muligt at være med både som aktivt og passivt medlem. Som udgangspunkt er arbejdsgruppen for alle i og udenfor foreningen der driver CSA, så vores vidensproduktion bygger på så mange forskellige erfaringer som muligt, men at det kun er dem der har lyst og energi til det, som er aktive.

Vi håber at vi med denne arbejdsgruppekan få sat endnu mere skub på udviklingen af CSA-modeller i Danmark, så vi kan blive endnu flere og endnu dygtigere.