Drømmer du om at dyrke jorden?

Foreningen Regenerativt Jordbrug tilbyder en grundlæggende indførsel i det regenerative jordbrug gennem et kombineret praksis- og teoriforløb. Den Regenerative Jordbrugsskole er for dig, som drømmer om at dyrke mad til mange mennesker.

Jordbrugsskolen 2022 er startet!

Vi har budt skolens første elevhold velkommen, og glæder os til at dele deres oplevelser. Vil du vide mere om regenerativt jordbrug og om opstart af næste grundforløb i februar 2023, så kontakt os allerede nu.

Elevplads med fokus på holistisk dyrehold

Elevplads med fokus på holistisk dyrehold 960 1280 Regenerativt Jordbrug

Er du interesseret i at lære mere om regenerativt dyrehold og holistisk afgræsning, så er dette måske elevpladsen til dig.

Første hold på den Regenerative Jordbrugsskole starter i 2022

Første hold på den Regenerative Jordbrugsskole starter i 2022 2560 1707 Regenerativt Jordbrug

Der er stadig ledige pladser på det kommende hold, så hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du nå det endnu.

Jordens sundhed

Lær om jordforbedring og mikroliv, holistisk afgræsning og planteavl. Du får praktisk erfaring med at dyrke grøntsager, bær og frugt, markafgrøder og hvordan man har dyrehold i et regenerativt system.

Jordbrugs-virksomhed

Lær hvordan du lægger produktionsplaner og optimerer arbejdsgange, og få konkret viden om forretningsplan, økonomistyring og hvordan du planlægger dit salgs- og markedsføringsarbejde.

Fagligt netværk

Gennem foreningen Regenerativt Jordbrug og gårdbesøg på grundforløbet får du et netværk af praktikere og jordbrugere som kan inspirere, udfordre og hjælpe dig i dit arbejde som praktiker efter endt forløb.

Er jordbrugsskolen noget for mig?

På Den Regenerative Jordbrugsskole får du praktisk erfaring med regenerativ dyrkning med henblik på at starte din egen produktion. Jordbrugsskolen bygger på et 1-årigt grundforløb sammensat af seminarer og gårdpraktik, enten i mesterlære eller på egen gård. Efter endt grundforløb er der mulighed for en 2-årig overbygning, hvor du får større produktionsansvar, mulighed for at specialisere dig og gode rammer til at starte din egen virksomhed.

Den Regenerative Jordbrugsskole er tæt knyttet til praktikere i foreningen Regenerativt Jordbrug.

Hvad lærer jeg?

Grundforløbet varer fra februar til november. På grundforløbet afholdes 6 uge-seminarer fordelt over hele sæsonen. Underviserne er fortrinsvis praktikere og folk med en stor faglighed, ligesom vi også inviterer internationale gæster til online foredrag.

På seminarerne har vi fokus på jordens sundhed og økosystemer, når vi dykker ned i jord og mikroliv, grøntsager, frugt og bær og dyrehold. Derudover lærer du, hvordan man driver en sund jordbrugsvirksomhed. Derfor handler undervisningen også om produktions- og forretningsplaner, økonomistyring og markedsføring. Du bliver introduceret til forskellige ejerformer og organisationsmodeller gennem gårdbesøg i forbindelse med seminarerne.

På Den Regenerative Jordbrugsskole bliver du en del af et fællesskab på din årgang og en del af den bredere bevægelse. Vi arbejder aktivt på at skabe et levende netværk blandt regenerative jordbrugerne, så vi som producenter kan hjælpe hinanden, dele erfaringer og udvikle ny viden og teknologi til jordbruget.

Hvad koster det?

I mesterlære på skolegård: Som elev underskriver du kontrakt med din skolegård, hvor vilkårene for din praktik fremgår.

I praktik på egen gård: Med egen jord på hånden forventer vi som minimum at du er på deltid i opstart af egen produktion.

Der vil derudover være egenbetaling på 16.000 kr. på grundforløbet som dækker omkostningerne for de seks seminarer dvs. inkl honorarer, overnatning, bespisning mm. Du betaler selv transport til/fra seminarerne.

Hvordan melder jeg mig til?

Før 1. februar 2022

Find en gård som du vil lave en skole-aftale med. Du finder en liste over potentielle gårde med relation til foreningen Regenerativt Jordbrug her. Hvis Skolegården har plads til dig som praktikant, laver I en forhåndsaftale, som du skal bruge til din ansøgning til Den Regenerative Jordbrugsskole.

D. 1. februar 2022

Senest d 1. februar 2022 sender os du din motiverede ansøgning inklusiv din forhåndsgodkendelse fra din praktikplads eller beskrivelse af din egen gård, til jordbrugsskolen@gmail.com

Efterfølgende

Der er plads til 15 elever på Den Regenerative Jordbrugsskole. De 15 udvælges og alle ansøgere får svar på ansøgningen et par dage efter. Betaling for grundforløbet skal ske senest 1. februar. Herefter underskriver I den endelige praktikkontrakt med skolegården og undervisningsmaterialet udsendes før introforløbet starter den følgende februar.

Om kontrakten og den formelle aftale med Skolegården.

Du vælger som elev selv din skolegård, tager kontakt og skriver kontrakt. Vi har lavet en liste over en række gårde, som vi synes tilbyder noget spændende og relevant i deres produktion, men du kan også vælge en gård som ikke er på listen. Det er dit valg og ansvar at finde en gård, der arbejder med de regenerative metoder, så du får så meget ud af forløbet og undervisningen som muligt.

Den Regenerative Jordbrugsskole er skabt som reaktion på de meget firkantede rammer, som det nuværende uddannelsessystem er underlagt. Den Regenerative Jordbrugsskole skal derfor være et alternativ for de elever, der vil lære noget andet. Skolen skal samtidig være et alternativ for de gårde, som ikke har ressourcer til at tilbyde en almindelig elevløn, men som stadig har et ønske om at investere i deres elev og fremtidens jordbrugere.

Gennem elevkontrakten forpligter gårdene sig til at give eleverne alsidighed, muligheder og perspektiver til deres vej som regenerativ jordbruger.

Vi hjælper gerne med sparring til rammerne for elevaftalen, men i sidste ende skal det være op til elev og gård at finde den model, der passer deres ønsker, livssituation og økonomi.

Fire eksempler på mulige elevaftaler:
  • Kost + logi
  • Kost + logi + lommepenge
  • Kost + logi + elevbidraget til skolen
  • Elevløn

Liste over regenerative jordbrug (bliver opdateret løbende)

Vil du vide mere om Jordbrugsskolen?

Den Regenerative Jordbrugsskole tilrettelægges af
Sandra Villumsen, kandidat i bæredygtighedsvidenskab og regenerativ jordbruger på Farendløse Mosteri og
Sarah Hellebek, bachelor i jordbrugsøkonomi og kandidat i klimaforandringer.
Derudover består arbejdsgruppen omkring skolen af jordbrugere fra hele landet og andre ressourcepersoner.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til os:
Sandra Villumsen, mandage ml 15-18, tlf.: 22 88 55 51
Sarah Hellebek, onsdage ml 15-18, tlf.: 23 30 60 48
Du kan også skrive til skolegruppen på jordbrugsskolen@gmail.com hvis du har spørgsmål til forløbet, skolegårdene eller andet.
Vil du høre mere om, hvad det kræver at være Skolegård for kommende elever, er du også meget velkommen til at tage fat i os.
Vi glæder os til at møde dig!

Regenerativt Jordbrug
CVR: 41 25 04 96
Mail: regenerativ.oekonomi@gmail.com

Photos by Kirsten BühneTimothy Grindall from Pexels