Vision

Regenerativt Jordbrugs formål er at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs – regenerativt jordbrug.

Hvad vi vil

  • Undersøge hvad regenerativt jordbrug er i en dansk kontekst.
  • Undersøge hvordan regenerative jordbrugsmetoder kan modvirke klima- og biodiversitetskrisen. 
  • Facilitere det regenerative jordbrugs faglige udbredelse i Danmark.
  • Støtte regenerative jordbrugere fagligt, praktisk og socialt i udviklingen af deres virke.
  • Facilitere diskussion og organisering mellem praktikere.
  • Indsamle, producere og udbrede forsøgsresultater og litteratur. 
  • Undersøge, udvikle og udbrede relevant teknologi.
  • Hjælpe interesserede ind i det regenerative jordbrug, f.eks. gennem rådgivning, erfagrupper og uddannelsesmuligheder. 
  • Arbejde politisk for det regenerative jordbrugs udfoldelsesmuligheder.
  • Forsyne offentligheden med nødvendig viden om biologi, agronomi og økonomi, så demokratiet bedre kan tage stilling til landbruget i fremtiden.