Vi ses efter COVID19

Vi ses efter COVID19

Vi ses efter COVID19 660 441 Regenerativt Jordbrug

Lige som resten af verden, venter vi tålmodigt, på at COVID19 kommer under kontrol, så vi igen kan samles og udveksle viden og drømme. Vi ønsker alle en sund og sikker lock-down og glæder os til at se jer igen!

MYTE: RJ er kun for gartnere
Mange i vores unge netværk arbejder med bio-intensiv grøntsagsdyrkning på lille skala. Det er et nybrud i Europas lokale madproduktion, som vi støtter helhjertet. Men selvom mange af os praktiserer den amerikanske market garden-stil, er Regenerativt Jordbrug ikke forbeholdt gartnere.

Vi arbejder for frugtbarheden på alle dyrkede arealer i Danmark og for lønsomheden i at producere en varieret kost til sine medmennesker.
Her har alle afgrøder og husdyr en rolle at spille, og efter corona-krisen fortsætter vi med at samle og formidle viden om træer, husdyr, markafgrøder og grøntsager. Fremtiden er integration!